Klub “Życzliwych Serc” jest stowarzyszeniem abstynenckim zrzeszającym osoby uzależnione i współuzależnione od alkoholu , członków ich rodzin oraz osoby sympatyzujące z ruchem trzeźwościowym, które deklarują postawę proabstynencką i propagują idee trzeźwego życia.

Stowarzyszenie powstało w 1998 roku.

Działamy terenie miasta, gminy i powiatu poddębickiego. Swą działalność opieramy przede wszystkim na społecznej pracy naszych członków, choć do realizacji niektórych zadań zatrudniamy pracowników: koordynatorów, psychologów, terapeutów uzależnień, opiekunów grup.

Działamy w oparciu o Statut Stowarzyszenia. Celem organizacji jest kształtowanie u swoich członków trwałych nawyków abstynencji, propagowanie idei trzeźwości w środowisku lokalnym, profilaktyka i praca z młodzieżą. Działamy na rzecz poprawy warunków terapii oraz zwiększenia dostępu do pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym i współuzależnionym.

Pomagamy osobom, których bezpośrednio lub pośrednio dotyczą problemy alkoholowe. Działamy również na rzecz osób niepełnosprawnych.

Współpracujemy z:

  • Urzędem Miasta Poddębice

  • Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  • Starostwem Powiatowym

  • Miejskim i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poddębicach

  • Związkiem Drużyn Harcerskich Gminy Poddębice

Klub dysponuje czterema, odpowiednio wyposażonymi pomieszczeniami.
Dysponujemy trzema komputerami z pełnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem oraz stałym dostępem do Internetu. W roku 2005 otrzymaliśmy trzy zestawy komputerowe od sponsora z Niemiec. Dwa z nich pozostały w Klubie, trzeci zestaw przekazaliśmy harcerzom.

Działalność nasza finansowana jest nie tylko z dotacji Urzędu Miasta, jaką otrzymujemy w konkursie ofert w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, choć jest to podstawowe źródło dochodów, jakie przeznaczamy na naszą działalność.
Do tej pory realizowaliśmy Programy:
8 projektów z konkursu ofert na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współfinansowanych przez Urząd Miejski w Poddębicach.
8 projektów współfinansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursów ofert ogłaszanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach
1 projekt współfinansowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej ( R.C.P.S.) w Łodzi “Moje wakacje – ze zdrowiem na ty”.
1 projekt zrealizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „FIO 2008” Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Do stałych działań w ramach realizowanych programów weszły wyjazdy do Częstochowy, Lichenia, jesteśmy uczestnikami Ogólnopolskiego Zlotu Rodzin Abstynenckich w Małym Cichym i “Rajdu Klonowego Liścia” w wielkopolskim Sierakowie.
Corocznie na początku maja organizujemy uroczystości z okazji Rocznicy powstania naszego Klubu, gdzie gościmy ok. 300 osób z terenu nie tylko woj. łódzkiego, ale i woj. wielkopolskiego, śląskiego, opolskiego i mazowieckiego.
Corocznie spotykamy się z dziećmi i młodzieżą Poddębic na Spotkaniach Wigilijnych, połączonych z wizytą Św. Mikołaja i wręczaniem paczek dla naszych najmłodszych beneficjentów.

Na rzecz Stowarzyszenia działają i pracują nieodpłatnie wszyscy jego członkowie.

Stowarzyszenie jest od roku 2004 członkiem – założycielem Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego.
Jesteśmy również wśród członków Polskiej Rady Ruchu Abstynenckiego.
Bierzemy czynny udział w pracach tych organizacji - kursach, szkoleniach, warsztatach.

Jesteśmy w powiecie poddębickim jedynym stowarzyszeniem, które fachowo odpowiada na potrzeby naszego lokalnego środowiska, w zakresie specjalistycznej pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia od alkoholu. Realizujemy również samopomocową formę wsparcia rodzin z problemem alkoholowym.

Stowarzyszenie Abstynentów „ŻYCZLIWYCH SERC”
oferuje wszystkim potrzebującym pomocy

PUNKT I KONTAKTU czynny w godzinach otwarcia Klubu.
Służy osobom, które chcą uzyskać wiadomości na temat istoty choroby alkoholowej, sposobie radzenia sobie z problemami, jakie niesie ze sobą życie pod jednym dachem z osobą uzależnioną. Tu motywujemy nowo przychodzące osoby do podjęcia leczenia.
GRUPĘ WSPARCIA w zależności od potrzeb.
Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów lub grup samopomocowych.
GRUPĘ AA.
Spotkania grypy anonimowych alkoholików odbywają się raz w tygodniu w siedzibie Klubu abstynenta.

Jeśli Twoja rodzina ponosi skutki nadużywania alkoholu
Przyjdź do Nas - spróbujemy Ci pomóc.

Zapewniamy dyskrecje, zrozumienie i fachową pomoc, a nasze usługi są bezpłatne.

Wojewódzki System Informacji dla osób z problemem alkoholowym
 jest własnością Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Łódzkiego
 Copyright © 2015 --- All Rights Reserved